PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra. Pirkėjui ir MB „Vilniaus Terasos“ (juridinio asmens kodas 305651879, buveinės adresas: Gelvonų g. 46-20, Vilnius) (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje www.terasosirengimas.lt  susijusios nuostatos. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

1. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.terasosirengimas.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
2.1.1. internetu užsiregistruodamas www.terasosirengimas.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
2.1.2. internetu nesiregistruodamas www.terasosirengimas.lt;
2.1.3. telefonu;
2.1.4. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 2.1.1. – 2.1.2. punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
2.3. Pirkėjui, užsisakant prekes vienu iš Taisyklių 2.1.3. – 2.1.4. punktuose nurodytų būdų, tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis po to kai Pirkėjas gauna atsiųstą/atspausdintą komercinį pasiūlymą ir sąskaitą išankstiniam apmokėjimui bei įvykdo iš anksto
asmeniškai suderintas sąlygas.
2.4. Jeigu Pirkėjas pateikęs užsakymą 2.1.3. – 2.1.4. punktuose nurodytais būdais per 5 (penkias) darbo dienas neapmoka pagal pateiktą komercinį pasiūlymą ir sąskaitą išankstiniam apmokėjimui pavedimu, grynais arba banko kortele, laikoma, kad pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu nesusitariama kitaip).
2.5. Prekių užsakymą telefonu ar Parduotuvėje pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.
2.6. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
2.7. Jeigu užsakymo vykdymo metu prekių likutis yra nepakankamas, su Pirkėju susisiekiama jo nurodytais kontaktais ir informuojama kada užsakymas gali būti pilnai įvykdytas, jei Pirkėjui terminas netinkamas jis gali nutraukti sutartį.

1. PARDAVĖJO TEISĖS
3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui,
stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
3.3. Kai kurių prekių kainos elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo fizinėse parduotuvėse esamų kainų. Pasiliekame teisę keisti ir kontroliuoti kainas pagal rinkos pokyčius.
3.4. Akcijų laikotarpiai ir nuolaidos elektroninėje parduotuvėje ir fizinėse parduotuvėse gali skirtis.
3.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas (Civilinio kodekso 6.228 5  straipsnio 2 dalis).

1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu ir adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo užsakytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų.
4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
4.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

1. PIRKĖJO TEISĖS

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
5.3. 5.2. punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, nepažeistas jos įpakavimas ir jei ji nebuvo naudojama.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.terasosirengimas.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus www.terasosirengimas.lt elektroninėje parduotuvėje atliko Pirkėjas.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
6.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.
6.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7. PREKIŲ KAINOS

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

8. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS
8.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.terasosirengimas.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
8.1.2. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje užsiregistruodamas. Išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą;
8.1.3. internetu nesiregistruodamas www.terasosirengimas.lt;
8.1.4. telefonu;
8.1.5. parduotuvėje.
8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas Pardavėjo nuožiūra):
8.2.1. Swed, SEB, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis bei Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt  mokėjimų platform;
8.2.2. grynaisiais pinigais, banko pavedimu ar banko kortele prekių atsiėmimo metu užsakant 8.1.4. ir 8.1.5. punktuose nurodytais būdais;
8.3. Pirkėjas, atsiskaitydamas 8.2.1. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.
8.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
9.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
9.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 2-21 d.d. po prekių apmokėjimo.
9.4. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.5. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas.
9.6. Pirkėjas gali pasirinkti galimybę prekes atsiimti pats darbo dienomis iš anksto, atskiru susitarimu, su Pardavėju suderintu laiku:
9.6.1. iš Pardavėjo sandėlio adresu: Prašiškių g. 51,Vilnius;
9.7. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.6. punkte numatytą galimybę atsiimti prekes, jas gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
9.8. Kai prekes pirkėjas pasiima pats, jos perduotos Pirkėjui laikomos nuo to momento kai jis pasirašo ant sąskaitos faktūros, važtaraščio ar kito prekės perdavimo ir priėmimo dokumento.
9.9. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.11. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar
kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekių komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint
prekių išorę) nėra.
9.12. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos:
9.12.1. Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę;
9.12.2. Jei prekė buvo pristatyta į paštomatą ir Pirkėjas pastebėjo pakuotės pažeidimus kurių gali būti ar yra pažeista prekė— Pirkėjas turi nufotografuokite pažeistas prekes ar jų įpakavimą prie paštomato ir Pardavėjui pateikti raštišką skundą elektroniniu laišku adresu www.terasosirengimas.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prekės atsiėmimo dienos, prie laiško prisegdamas sugadintų Prekių ar jų įpakavimų nuotraukas. Toliau situaciją Pardavėjas spręs su vežėju ir apie sprendimą informuos Pirkėją.
9.13. Jei pirkėjas pasirenka prekių pristatymą per kurjerių tarnybą VENIPAK:
9.13.1. VENIPAK informuoja siuntos Gavėją apie siuntos pristatymą iš anksto SMS žinute ir/arba elektroniniu paštu tik tuo atveju jeigu siuntos Gavėjas yra fizinis asmuo;
9.13.2. VENIPAK informuoja siuntos gavėją apie siuntos pristatymo aiką jei jis yra fizinis asmuo siuntos pristatymo dieną SMS žinute ir nurodo PIN kodą, kurį padiktavus Kurjeriui Gavėjui bus pristatyta siunta. PIN kodas siunčimas tik gavėjo nurodytu telefono numeriu ir niekam kitam jis nėra pateikiamas;
9.13.3. Kurjeris turi teisę nelaukti, kol siunta bus priimta ilgiau nei 10 min.;
9.13.4. Už Kurjerio laukimą dėl Gavėjo kaltės, perduodant siuntą. Laukimas skaičiuojamas po 10 minučių, nuo Kurjerio atvykimo pas Gavėją ir jis apmokęstinamsa 0,30 eur/1 min.;
9.13.5. Siunta laikoma pristatyta, kai Gavėjas ar jo atstovas priima siuntą ir pasirašo Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste). Gavėjas matydamas akivaizdžių išorinių Siuntos pakuotės pažeidimų, privalo apie tai pažymėti siuntą lydinčiame dokumente (manifeste);
9.13.6. Gavėjui atsisakius priimti siuntą arba nurodytu adresu neradus nurodyto Gavėjo, Kurjeris susisiekia su Klientu (MB Vilniaus Terasos) ir pagal Kliento nurodymus įformina ir užregistruoja vieną iš galimų procedūrų: „NERASTAS”, „GRĄŽINIMAS”, „PERADRESAVIMAS”. Jeigu su Klientu susisiekti nepavyksta, VENIPAK turi teisę savo
iniciatyva vienašališkai registruoti vieną iš procedūrų: „NERASTAS”, „GRĄŽINIMAS”, „PERADRESAVIMAS”. Visi šie atvejai yra apmokestinami dar kartą kaip atskiras papildomos Siuntos vežimas, už tai sumoka siuntos Gavėjas.

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA
10.1.  Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
10.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių taisyklių:
10.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.2.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu;
10.2.3. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.2.4. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);
10.2.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
10.2.7. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
10.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228 10  straipsnio 1 dalimi;
10.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
10.5. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 10.2. punktu.
10.6. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Pardavėjo parduotuves, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu info@vilniausterasos.lt arba Pirkėjas jas pats pristato į Vilniaus Parduotuvę.

11. RINKODAROS PRIEMONĖS TAIKOMOS PARDAVĖJO
11.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

12. BAIGIAMOSISO NUOSTATOS
12.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Taisyklės kaip ir jų redakcijos skelbiamos Pardavėjo svetainėje www.terasosirengimas.lt.
12.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
12.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.4. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
12.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force majeure).

Krepšelis0
Krepšelis tuščias
Tęsti pirkimą
0